O spoločnosti

Vážení klienti,

naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexného servisu v oblasti realít už niekoľko rokov. Sprostredkujeme kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností s poskytnutím bezplatných právnych a administratívnych služieb.

Ponúkame:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (domy, byty, pozemky, kancelárske priestory, sklady a haly)
 • komplexné administratívne a právne služby spojené s prevodom nehnuteľností (pre klientov kancelárie zadarmo)
 • prevod členských práv k družstevným bytom
 • vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, návrhov na vklad na katastrálne úrady
 • ocenenie nehnuteľností k dedičskému konaniu
 • vybavenie listov vlastníctva a snímkov z katastrálnej mapy
 • vyhotovenie znaleckých posudkov na nehnuteľnosti
 • vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemku
 • spolupráca so stavebnými sporiteľňami a bankovými inštitúciami
 • spolupráca pri riešení hypotekárnych úverov
 • odkúpenie nehnuteľností, prípadne vyrovnanie dlhu na nehnuteľnosti

Komplexné služby v oblasti vypracovania kúpno-predajných a nájomných zmlúv, znaleckých posudkov, návrhov na vklad do katastra nehnuteľnosti, prevod členských práv, daňového poradenstva. Naša spoločnosť v spolupráci s bankovými inštitúciami /VUB banka, ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa/ ponúka aj pomoc pri vybavovaní hypotekárnych úverov.

Podpis L. Zrubec

Ing. Ladislav Zrubec
konateľ spoločnosti

Naši partneri

Broker Consulting Všeobecná úverová banka Československá obchodná banka Tatra banka Prvá stavebná sporiteľna Slovenská sporiteľna